Karta zgłoszenia >>

Regulamin - Pruchnickie Szranki Ortograficzna 2020 >>


RAJD PRUCHNICKI ZIELNIK

ZOBACZ ZDJĘCIA >>WARSZTATY FLORYSTYCZNE "LAS W SZKLE"

ZOBACZ ZDJĘCIA >>
LETNI KONCERT SMYCZKOWY

ZOBACZ RELACJĘ >>REGULAMIN RAJDU >>

Załącznik NR 1 - zgoda rodzica >>

Załącznik NR 2 - Karta Zgłoszenia rajd rekreacyjny 05.07.2020 >>REGULAMIN - Czas na Spotkanie >>

KARTA ZGLOSZENIA ZAŁ.1 >>

ZGODA NA PUBLIKACJE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH ZAŁ.2 >>

OŚWIADCZENIE RODZICA OPIEKUNA PRAWNEGO ZAŁ.3 >>Formularz zgłoszeniowy - Gra Miejska >>

Regulamin - Gra Miejska >>Regulamin - Bieg Niepodległości >>

Zgoda rodziców na udział dzicka w Biegu Niepodległości >>Dorośli - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH >>
Warsztaty Florystyczne - Kwiaty dla Mamy

Dzieci z gminy Pruchnik aby móc uszczęśliwić swoje Mamy w tak ważnym dniu jakim jest „Dzień Matki”, wzięły udział w warsztatach florystycznych „Kwiaty dla Mamy”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się czym zajmuje się florysta, poznały nazwy różnych kwiatów oraz zieleni. Dowiedziały się na jakie okazje przygotowuje się bukiety, a także jak pielęgnować kwiaty.

więcej >>REGULAMIN WARSZTATOW FLORYSTYCZNYCH >>

 
Spotkanie z Aktorem -Teatr Młody Duchem”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej współfinansowany z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Celem projektu jest reintegracja społeczna, wprowadzenie innowacyjnych form spędzenia wolnego czasu, którym dysponują osoby starsze, ożywienie działalności społecznej tej grupy wiekowej więcej >>.


Tomik - Spotkanie pełne wzruszeń, wspomnień, spokoju …

Wieczorem 28 listopada 2018 roku w sali widowiskowej CKSiT w Pruchniku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Organizatorzy nazwali to wydarzenie: PROMOCJA TOMIKU POEZJI KRYSTYNY SOWINSKIEJ. Dla nas- uczestników było to spotkanie pełne wzruszeń, wspomnień, spokoju …

więcej >>


Do pobrania:

Regulamin >>

Formularz zgłoszeniowy >>

ZGODA NA PUBLIKACJE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DOROSŁY >>

ZGODA NA PUBLIKACJE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA >>
INFORMACJA RODO

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej z siedzibą ul. Ks. Br. Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik, e-mail: pruchniksmzp@gmail.com

  2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej .

  4. Przetwarzanie Państwa danych wynika z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej.

  5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z działalności Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej oraz współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności, w tym czynności monitorująco-kontrolne.

  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej działalności.

  7. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnione osoby. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością.

  8. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

  9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  10. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy >>

Regulamin >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUCHNICKIE SZRANKI ORTOGRAFICZNE 2017

zobacz relację >>

tekst dyktanda do pobrania >>JESIENNY RAJD PIESZY 2017

W niedzielę 15. października 2017 r. odbył się kolejny Jesienny Rajd Pieszy organizowany przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku a finansowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej.

relacja z Rajdu >>W dniu 20 maja 2017 r. odbyły się zawody rowerowe na orientację o zasięgu ogólnopolskim. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji projektu „Pruchnickie Harce Rowerowe” oraz ze środków pochodzących z dotacji Gminy Pruchnik na realizację programu „Aktywnie Razem”.  

WIĘCEJ >>


--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


DO POBRANIA OGŁOSZENIE KRAMARZÓWKA >>

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej podpisało umowę w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Równolegle z dystrybucją artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących będą prowadzone działania towarzyszące, tj. cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób, służące wzmocnieniu samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

-warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych. Kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

-warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

-programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,

-warsztaty edukacyjne (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzin, w tym darów żywnościowych. Mają one na celu w szczególności:

1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),

3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia mogą w styczniu 2017r. zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku – w celu uzyskania niezbędnego skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku w Pruchniku w biurach nr 4 i 7 oraz pod numerami telefonu: 

(16) 623 61 21 i (16) 623 61 33.

Dalsze informacje dotyczące Programu (m.in. terminy i miejsca dystrybucji żywności) będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej a także poprzez plakaty informacyjne w poszczególnych sołectwach.

Program trwa do 30.06.2017r.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

III JARMARK BOŻONARODZENIOWY

W niedzielę 18 grudnia 2016r. Targowisko „Mój Rynek” w Pruchniku na kilka godzin zamieniło się w Jarmark Bożonarodzeniowy.To była niepowtarzalna okazja, by poczuć klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Unoszące się zapachy tradycyjnej świątecznej kuchni,stoiska wypełnione kolorowymi światełkami, ręcznie robionymi bombkami i choinkami z godziny na godzinę przyciągało zainteresowanych. Każdy mógł zaopatrzyć się w wyjątkowe prezenty, nabyć coś pysznego na stół wigilijny lub ozdobić swoje mieszkanie wyjątkowymi stroikami które były dostępne w tym dniu.

więcej >>


Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 17:30 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.  

Do pobrania:

Zmiany w statucie >>

Narodowe czytanie powieści

Narodowe Czytanie powieści „ Quo Vadis” odbyło się 3 września 2016 w sklepie „Stary Kufer” w Pruchniku. Przybyli goście z zainteresowaniem wysłuchali gawędy „Sienkiewicz mniej znany” przygotowanej przez nauczycielkę języka polskiego panią Barbarę Niżnik.

więcej >>

Pruchnickie Sochaczki 2016

Bogactwo smaków, tradycji, rzemiosła artystycznego, kultury i rozrywki.

Piękna pogoda w niedzielne popołudnie 21 sierpnia br. sprawiła, że mieszkańcy Pruchnika i okolicznych miejscowości tłumnie przybyli na zabytkowy Rynek, gdzie odbywał się XIV Jarmark Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki”.

więcej >>„Tak Polska się zaczęła”


5 czerwca 2016 w niedzielne popołudnie mieszkańcy gminy Pruchnik świętowali 1050 rocznicę Chrztu Polski.

Obchody zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Pruchniku.

Na Korzeniach Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego odtworzył w plenerze wioskę średniowieczną.  więcej >>


„Festyn z rodziną”


W dniu 4 czerwca 2016r. Targowisko Stałe „Mój Rynek” w Pruchniku zamieniło się

w „Raj dla dziecka”. Całą imprezę rozpoczęła muzyczna rozgrzewka i zabawy ruchowe. Główną atrakcją był interaktywny spektakl pt. „Mapa Marzeń”- bajka o marzeniach

w wykonaniu aktorów Teatru Kultureska z Rzeszowa, wcielających się w rolę Mysi Gabrysi, Osiołka Olka i Żabki Beatki. więcej >>


Ks. Włodzimierz Szembek – Sympozjum w Pruchniku

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej zorganizowało Sympozjum poświęcone postaci ks. Włodzimierza Szembeka.

więcej >>