O Stowarzyszeniu

            Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej powstało w 1999 roku.

            Siedziba mieści się w  Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku przy

ul. Ks. B. Markiewicza 20.

            Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Ziemi Pruchnickiej, przywracanie świetności zabytkom, promowanie walorów krajobrazowych okolic oraz wszechstronny rozwój współczesnego miasteczka.

            Stowarzyszenie oparte jest wyłącznie na społecznej pracy swoich członków, zamierza prowadzić odczyty popularnonaukowe, prezentować ciekawych ludzi z własnych środowisk, wydawać własne biuletyny zawierające wiadomości o historii, kulturze, ludziach, Ziemi Pruchnickiej. Planuje wystawy, koncerty, programy artystyczne i spotkania towarzyskie.

            Niezależnie od podstawowej działalności w planie są bliższe i dalsze wycieczki turystyczno-poznawcze.

            W roku 2012 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

            Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Ks. B. Markiewicza 20.