Ochrona danych osobowych


INFORMACJA RODO

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej z siedzibą ul. Ks. Br. Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik, e-mail: pruchniksmzp@gmail.com

  2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej .

  4. Przetwarzanie Państwa danych wynika z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej.

  5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z działalności Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej oraz współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności, w tym czynności monitorująco-kontrolne.

  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej działalności.

  7. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnione osoby. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością.

  8. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

  9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  10. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.